Powietrze dla sportowca ? CEL4h – Tydzień 2

Cel4h – Tydzień 1, o bieganiu i życiu