Zakręć się…

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Płocku

F. Formański – Psia Kość, Psi Uśmiech – Projekty nr 48-52

Płock. 26 września

Płock. 9 września

Płock 8 września.

Płock 7 września.

Płock. 6 września

Płock 5 września.