Puls Rocka 2018 08 12, rytm odmierza Roland Bury.

Sierpień 12, 2018