Wojciech Bógdał – motoparalotniarz

Styczeń 4, 2018